Dienstverleningscentrum voor volwassenen met een handicap webdesign - Rikkes De Bewoners en Gebruikers, de Medewerkers, de Directie en de Leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van vzw De Valier heten u hartelijk welkom. Vzw De Valier is een Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een aangeboren handicap of een niet aangeboren hersenletsel. Momenteel heeft vzw De Valier een erkenning voor residentiële opvang van 76 personen en een erkenning voor een dagcentrum van 14 personen. 60 bewoners met een aangeboren handicap wonen in een huis van De Valier op 4 verschillende locaties. De personen met een niet aangeboren hersenletsel wonen enerzijds met 16 in Huis Eygen en het Dagcentrum Eygen ontvangt anderzijds een twintigtal bezoekers. Vanuit een christelijke humanistische inspiratie wil vzw De Valier een kwaliteitsvolle begeleiding bieden en met de bewoners zoeken naar antwoorden op hun zorgbehoeften  en vragen. In onze visie staat de bewoner/bezoeker centraal, ongeacht zijn/haar  levensovertuiging. Wij beogen zijn/haar levensgeluk en ijveren daartoe voor een huis dat een 'thuis' is voor iedere bewoner. Een thuis waar de bewoner zichzelf kan zijn. Een thuis waar hij/zij geliefd wordt en kansen krijgt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Ieder huis van De Valier is een huis waar hoe dan ook vriendschap kan gedeeld worden. Wenst u, na het bekijken en lezen van onze website, nog meer informatie of hebt u specifieke vragen, aarzel niet ons te contacteren via mail, via de telefoon of kom gewoon eens langs. Kathleen Straetmans Fred Schaubroeck Directeur Voorzitter  Site geoptimaliseerd voor IE 9+ of Firefox 9+  Hulp nodig?  Vacature voor hoofdbegeleider Info hier meer... Valierkrantjes Beste sympathisant, Het geplande eetfestijn op 21, 22 en 23 oktober 2016 zal spijtig genoeg niet doorgaan. De werken aan de keuken en feestzaal vorderen niet zoals gepland en lopen ernstige vertraging op. Vorig jaar hebben wij ondanks de werken het eetfestijn kunnen laten doorgaan maar aangezien er nu ook gewerkt wordt aan de keuken, wordt dit onmogelijk. Omdat wij zitcomfort en degelijkheid willen aanbieden tijdens de maaltijd, alsook voldoende comfort voor de helpers, zien wij ons genoodzaakt deze editie te annuleren. Aangezien dit evenement voor ons ieder jaar een financiële steun is waar we nu niet op kunnen rekenen, zullen we volop zoeken naar een mogelijk alternatief, misschien begin volgende jaar. We houden u daar verder op de hoogte van. Namens De Vriendenkring vzw De Valier, Kathleen Straetmans Indien u iemand kent die ondanks deze annulatie ons wenst te steunen, kan dit via een gift. Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar. Rek. BE98 0011 8537 8493 met vermelding "De Valier V.Z.W - gift - fiscaal attest". Van harte bedankt! X