DE VALIER STEUNEN? Dan is een gift een goed idee.

Om onze bewoners en bezoekers een optimale opvang te kunnen blijven bieden, vragen wij uw steun.
Uw gift draagt rechtstreeks bij tot een betere leefwereld voor al wie op De Valier beroep doet.

Wist je dat giften voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn?

Vanaf een gift van €40 ontvang je van ons een fiscaal attest, dat jou recht geeft op een belastingvermindering. Tot voor kort bedroeg die vermindering 45%..

U schenkt aan De Valier U gift kost u slechts
€40 €22
€50 €27
€80 €44
€100 €55
€250 €137
€500 €275

Een gift kan u storten op het rekeningnummer BE98 0011 8537 8493 met de vermelding ‘gift met fiscaal attest’ of via onze website (zie hieronder).

Giften

We zijn je enorm dankbaar voor jouw hulp en danken je voor je financiële steun!