Samenwerkingsverbanden

Samen sterker.
We staan steeds open voor zinvolle samenwerkingsvormen. Partnerschappen die gestoeld zijn op maatschappelijke relevantie, participatie, zelfontplooiing en respect.

Een goeie start voor een samenwerking is een gedeelde visie.

Project 1

Project 1

Project 1